N.K.S. Kvamsgrindkollektivet

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet

– Vi bygger meningsfulle liv!
Vil du vite mer?
Aktuelt
Ledige stillinger
Vi søker nå miljøterapeut med medleverskap i 1 års engasjement, 100 % stilling, ved avdeling Borkny i Melhus kommune. Stillingen innebærer: Bo- og levefellesskap med leilighet tilknyttet arbeidsstedet. Arbeidstidsordning med 6 dager avspasering i løpet av...
Annet
Vennligst gjør et valg i menyen over.

Aktuelt

Ledige stillinger

Vi søker nå miljøterapeut med medleverskap i 1 års engasjement, 100 % stilling, ved avdeling Borkny i Melhus kommune.

Stillingen innebærer:

 • Bo- og levefellesskap med leilighet tilknyttet arbeidsstedet.
 • Arbeidstidsordning med 6 dager avspasering i løpet av en 14 dagers periode (jfr. midlertidig forskrift i fht. medleverordninger – medleverskap med bolig på arbeidsstedet).
 • Helse- og sosialfaglige, miljøterapeutiske og praktiske oppgaver.
 • Behandleransvar.
 • Tverrfaglig samarbeid og samhandling med våre samarbeidspartnere.

Krav til kompetanse/kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig helse-/sosialfaglig utdanning eller tilsvarende høyskole-/universitetsutdanning.
 • Engasjement og interesse for arbeid med ungdom, selvstendig og i team.
 • Førerkort klasse B.

Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • Relevant videreutdanning innen rus, psykiatri, MI, kognitiv terapi, familieterapi eller lignende.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldende tariff.
 • Medlevertillegg på kr. 50 000,- pr. år.
 • Medlemskap i KLP.
 • Utvidede forsikringsordninger.
 • Faglig og personlig utfordring og utvikling i et spennende miljø med ungdommer som vil noe med livet sitt.

De som tilsettes må kunne arbeide i tråd med Kvamsgrindkollektivet sitt verdigrunnlag; Trygghet, Respekt og Engasjement.

Stillingen er ledig for tiltredelse etter avtale.

Kontaktperson for stillingen er avdelingsleder Christine Seeger på tlf. 917 15 221

Søknad sendes med CV pr. mail til post@kvamsgrind.no . Søknadsfrist 13.08.17.

 

Annet

Vennligst gjør et valg i menyen over.

 N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS er en enhet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Midt-Norge. Vi tilbyr et helhetlig behandlingsopplegg for ungdom som har utviklet en rusmiddelavhengighet.

 • Målgruppen er unge voksne fra 18 til 27 år på søketidspunktet.
 • 22 døgnplasser fordelt på 3 avdelinger.
 • Behandling/ambulant oppfølging i Poliklinisk team i for- og etterkant av døgnbehandling.
 • Anslått behandlingstid i døgnbehandling er 6-12 mnd.

Sentrale grunnpilarer i behandlingen ved kollektivet er:

 • Medleverskap hvor elever og terapeuter bor sammen, med fokus på trygge og langvarige relasjoner.
 • Behandlingen er helhetlig og integrert, med fokus på viktige livsområder som helse, arbeid, skole, økonomi og sosialt nettverk.

Eies og drives av

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS er et ideelt AS som i sin helhet er eid av N.K.S. Sør-Trøndelag.

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS har driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF. Ny avtale med varighet fra 01.01.17 – 31.12.20.


 

 

Samarbeid

Vennligst gjør et valg i menyen over.