N.K.S. Kvamsgrindkollektivet

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet

– Vi bygger meningsfulle liv!
Vil du vite mer? Hva skjer idag
Ledige stillinger
Vi søker nå miljøterapeut med medleverskap i 1 års engasjement, 100 % stilling, ved avdeling Borkny i Melhus kommune. Stillingen innebærer: Bo- og levefellesskap med leilighet tilknyttet arbeidsstedet. Arbeidstidsordning med 6 dager avspasering i løpet av...
Om oss
 N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS er en enhet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Midt-Norge. Vi tilbyr et helhetlig behandlingsopplegg for ungdom som har utviklet en rusmiddelavhengighet. Målgruppen er unge voksne fra 18 til 27...
Samarbeid
Vennligst gjør et valg i menyen over.

Ledige stillinger

Vi søker nå miljøterapeut med medleverskap i 1 års engasjement, 100 % stilling, ved avdeling Borkny i Melhus kommune.

Stillingen innebærer:

 • Bo- og levefellesskap med leilighet tilknyttet arbeidsstedet.
 • Arbeidstidsordning med 6 dager avspasering i løpet av en 14 dagers periode (jfr. midlertidig forskrift i fht. medleverordninger – medleverskap med bolig på arbeidsstedet).
 • Helse- og sosialfaglige, miljøterapeutiske og praktiske oppgaver.
 • Behandleransvar.
 • Tverrfaglig samarbeid og samhandling med våre samarbeidspartnere.

Krav til kompetanse/kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig helse-/sosialfaglig utdanning eller tilsvarende høyskole-/universitetsutdanning.
 • Engasjement og interesse for arbeid med ungdom, selvstendig og i team.
 • Førerkort klasse B.

Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • Relevant videreutdanning innen rus, psykiatri, MI, kognitiv terapi, familieterapi eller lignende.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldende tariff.
 • Medlevertillegg på kr. 50 000,- pr. år.
 • Medlemskap i KLP.
 • Utvidede forsikringsordninger.
 • Faglig og personlig utfordring og utvikling i et spennende miljø med ungdommer som vil noe med livet sitt.

De som tilsettes må kunne arbeide i tråd med Kvamsgrindkollektivet sitt verdigrunnlag; Trygghet, Respekt og Engasjement.

Stillingen er ledig for tiltredelse etter avtale.

Kontaktperson for stillingen er avdelingsleder Christine Seeger på tlf. 917 15 221

Søknad sendes med CV pr. mail til post@kvamsgrind.no . Søknadsfrist 13.08.17.

 

Hva skjer idag?

Hverdagen på Kvansgrindkollektivet
Besseggen
Da er vi nesten klar for Besseggen tur 2017. Vi reiser idag til Vågå, og deretter til Besseggen. God tur! Ta bilder!    
Les mer

Om oss

 N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS er en enhet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Midt-Norge. Vi tilbyr et helhetlig behandlingsopplegg for ungdom som har utviklet en rusmiddelavhengighet.

 • Målgruppen er unge voksne fra 18 til 27 år på søketidspunktet.
 • 22 døgnplasser fordelt på 3 avdelinger.
 • Behandling/ambulant oppfølging i Poliklinisk team i for- og etterkant av døgnbehandling.
 • Anslått behandlingstid i døgnbehandling er 6-12 mnd.

Sentrale grunnpilarer i behandlingen ved kollektivet er:

 • Medleverskap hvor elever og terapeuter bor sammen, med fokus på trygge og langvarige relasjoner.
 • Behandlingen er helhetlig og integrert, med fokus på viktige livsområder som helse, arbeid, skole, økonomi og sosialt nettverk.

Eies og drives av

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS er et ideelt AS som i sin helhet er eid av N.K.S. Sør-Trøndelag.

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS har driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF. Ny avtale med varighet fra 01.01.17 – 31.12.20.