Kvamsgrindtunet

Kvamsgrindtunet er en døgnavdeling der eleven bor i 6 – 12 mnd. Medleverne bor i eller i tilknytning til kollektivet. Avdelingen har felles hushold.

Arbeidsdag
Hverdagen i kollektivet følger en fast struktur. Fra 08.00 til 16.00 er det arbeidsdag. Der går vi i fellesskap løs på dagens arbeidsoppgaver, men har samtidig muligheten til å ta de viktige diskusjonene med den enkelte og med gruppa. I tillegg inngår faste behandlingsaktiviteter (se behandlingsforløp) og evt. skole/ekstern jobb.

I arbeidsdagen løses oppgaver knyttet til felles hushold, som f.eks. måltider, vask og vedlikehold inne, vedlikehold av eiendom, bygninger og kjøretøy samt dyrking av poteter/grønnsaker. Arbeidsdagen er en arena for å lære og mestre grunnleggende ferdigheter.

Fritid
I kollektivet kan en bygge videre på det en har av interesser fra før eller prøve ut nye. Derfor lar vi det være litt opp til hver enkelt hva en vil holde på med. Målsettingen er å bygge nettverk og skape en meningsfylt fritid.

På huset og i nærområdet

 • Hjemmekvelder på huset med sosialt samvær, TV og spill
 • Musikkøvinger
 • Treningsrom
 • Aktivitetsrom
 • Gå- og sykkelturer
 • Fisking
 • Sandvolleyball
 • Ridemuligheter

Utenfor Kvamsgrindtunet

 • Kafebesøk, kino, bowling med mer
 • Kajakkpadling
 • Fjell- og hytteturer
 • Klatring
 • Treningssenter
 • Alt som finnes av kultur, sport og aktiviteter i Trondheim og omegn: idrettslag, kurs, spille i band med mer