Poliklinisk team

Beliggenhet
Poliklinisk team er lokalisert i administrasjonsbygget i tilknytning til avdeling Kvamsgrindtunet på Bjørkmyr. Behandling/oppfølging i Poliklinisk team foregår både i egne lokaler og ved ambulant virksomhet.

Organisering/sammensetning
Poliklinisk team består av avdelingsleder (fagleder), 3 behandlere, 3 psykologer og lege.

Målsetting
Poliklinisk team er ansvarlig for å sikre gode behandlingsforberedene tiltak fra henvisning/vurdering er mottatt, til innleggelse i døgnbehandling. I tillegg forestår Poliklinisk team behandling/oppfølging i ca. 12 mnd. etter utskriving fra døgn.

Innhold i det polikliniske tilbudet

For mange er beslutningen om å gå inn i langtids døgnbehandling vanskelig å ta. Vi vet at dette kan være en tid preget av motstridende tanker og følelser. En forberedelsesfase preget av god informasjon og oppfølging, kan for mange være avgjørende.

Tiden etter utskriving fra døgnbehandling er for mange en sårbar periode. Erfaring tilsier at det er viktig å styrke innsatsen i denne fasen. Tilbakefallsforebygging og sikring av overgangen fra kollektivet trygge rammer til en selvstendig tilværelse, anses som en svært viktig del av arbeidet.

I krisesituasjoner har kollektivet 2 fleksible plasser til disposisjon for kortere innleggelser. Tilbudet gjelder tidligere døgnelever, og koordineres av Poliklinisk team.