Historien

Småbruket Kvamsgrind ble testamentert til Norske Kvinners Sanitetsforening, Sør-Trøndelag krets i 1972, som forpaktet det bort i noen år. Etter en periode med planlegging sammen med Sør-Trøndelag fylke, ble det bestemt å starte kollektiv for ungdom med rusproblemer. Planene ble godkjent av fylket i 1986 og kollektivet ble startet opp i 1990. De første ungdommene kom til kollektivet i april 1991. Behandlingen var inspirert av kollektiver som Hasselakollektivet og Selbukollektivet med medleverskap som bærebjelke.
Etter hvert ble det behov for et viderføringstilbud for ungdommene på Kvamsgrind, og videreføringsavdelingen Kløverheimen på Nidarvoll ble startet sommeren 1992. Da kollektivet skulle etablere en ny primæravdeling i 1997, falt valget på Aunøya ved Hitra. Driften ved Aunøya ble avviklet april 2007, da det ikke var mulig å drifte i hht. Arbeidsmiljøloven. Etter nesten to års arbeid med å få godkjent nybygg på Kvamsgrind, sto nytt bolighus ferdig til innflytting til jul i 1997. I 2001 så nok en primæravdeling, Buan Gård i Orkdal, dagens lys. Avdelingen var i drift i vel ett år, og ble lagt ned i juni 2002. Kløvertoa har vært midlertidig videreføringsbolig driftet i flere forskjellige leide hus i Trondheimsområdet fra 2002 inntil nybygg med tilfredsstillende antall videreføringsplasser sto ferdig på Kløverheimen mai 2008. Borkny ble i 2007 anskaffet som ny primæravdeling på Ler i Melhus kommune. Etter en periode med om- og utbygging, har avdelingen vært i drift siden 01.01.09. Våren 2009 sto også nytt administrasjonsbygg klart til innflytting på Kvamsgrindtunet.

I 1998 åpnet integreringstiltaket Brygga i Trondheim – et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune v/Osloveien Arbeidstreningssenter (i dag Stavne Gård KF) og Sør-Trøndelag fylkeskommune v/N.K.S. Kvamsgrindkollektivet. Målet var å skape en arena for ungdommer som ønsket å etablere seg i Trondheim etter endt behandling i rusinstitusjon. Fra 1. jan. 2005 overtok Rusbehandling Midt-Norge HF Kvamsgrind sine forpliktelser. Brygga administreres nå av Stavne gård KF, men er fremdeles en samarbeidspartner for kollektivet og et viktig tilbud for våre elever.

I 2004 ble kaffebaren Stolt AS startet for å være et arbeidstreningstilbud for elevene i N.K.S. Kvamsgrindkollektivet. Kaffebaren ble skilt ut fra N.K.S. Kvamsgrindkollektivet i 2005. Fra 2005 var Stolt AS eid av hhv. N.K.S. Sør-Trøndelag og Trondheim Sanitetsforening før nedleggelse i 2009.

Thora Storm (tidl. Gerhard Schønings) vg. skole avd. Kvamsgrindkollektivet, har siden oppstarten drevet undervisning for elever innskrevet ved kollektivet.

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet ble fra 2008 organisert som et ideelt aksjeselskap med N.K.S. Sør-Trøndelag som eneste aksjonær.

Fra starten var kollektivets hovedsamarbeidspartner Sør-Trøndelag fylkeskommune. I 2004 ble vi en del av spesialisthelsetjenesten, og samarbeidet ble regulert gjennom en driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF. Fra 1. januar 2014 opphørte Rusbehandling Midt-Norge HF og ble integrert med sykehusene i Midt-Norge. Fra 2014 forvaltes driftsavtalen av St. Olavs Hospital, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin.