Ledige stillinger

Vi søker nå miljøterapeut med medleverskap i 1 års engasjement, 100 % stilling, ved avdeling Borkny i Melhus kommune.

Stillingen innebærer:

 • Bo- og levefellesskap med leilighet tilknyttet arbeidsstedet.
 • Arbeidstidsordning med 6 dager avspasering i løpet av en 14 dagers periode (jfr. midlertidig forskrift i fht. medleverordninger – medleverskap med bolig på arbeidsstedet).
 • Helse- og sosialfaglige, miljøterapeutiske og praktiske oppgaver.
 • Behandleransvar.
 • Tverrfaglig samarbeid og samhandling med våre samarbeidspartnere.

Krav til kompetanse/kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig helse-/sosialfaglig utdanning eller tilsvarende høyskole-/universitetsutdanning.
 • Engasjement og interesse for arbeid med ungdom, selvstendig og i team.
 • Førerkort klasse B.

Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • Relevant videreutdanning innen rus, psykiatri, MI, kognitiv terapi, familieterapi eller lignende.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldende tariff.
 • Medlevertillegg på kr. 50 000,- pr. år.
 • Medlemskap i KLP.
 • Utvidede forsikringsordninger.
 • Faglig og personlig utfordring og utvikling i et spennende miljø med ungdommer som vil noe med livet sitt.

De som tilsettes må kunne arbeide i tråd med Kvamsgrindkollektivet sitt verdigrunnlag; Trygghet, Respekt og Engasjement.

Stillingen er ledig for tiltredelse etter avtale.

Kontaktperson for stillingen er avdelingsleder Christine Seeger på tlf. 917 15 221

Søknad sendes med CV pr. mail til post@kvamsgrind.no . Søknadsfrist 13.08.17.