Driftsavtale

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS har driftsavtale med Helse Midt-Norge