Våre samarbeidspartnere

Norske Kvinners Sanitetsforening

Helse Midt-Norge

Andre behandlingstilbud

St. Olavs Hospital, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin

Lade behandlingssenter

Tyrili

Levanger sykehus, avdeling for rus og avhengighet (ARA)

Ålesund behandlingssenter

Molde behandlingssenter

Integreringstiltak

Brygga

RIM Senteret/Ressurstjenesten i Molde

Andre

Thora Storm vgs.

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Foreningen mot rusgift

Helsenorge.no

Landsforbundet mot stoffmisbruk

RIO

Rus og samfunn

N.K.S. veiledningssenter for pårørende