Setra i Ålen

Solbergsetra ligger i Killingdalen i Ålen og eies av Ålen Sanitetsforening. N.K.S. Sør-Trøndelag leier hytta slik at kollektivet kan bruke den fritt. Hytta er opprustet og utvidet av eierne, slik at den nå har om lag 17 sengeplasser.

Hytta er et godt utgangspunkt for ski-, fot-, fiske og jaktturer og brukes både sommer og vinter av kollektivet. Vi har en årlig tradisjon med høsttur og påsketur til hytta for alle elevene i døgnbehandling, og bruker den også ellers i året på helg eller i ferie.