Vi pusser opp siden vår!

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS driver tverrfaglig spesialisert behandling av unge mennesker med rusrelaterte problemer i alderen 18-27 år. Kvamsgrindkollektivet er et ideelt AS, som i sin helhet eies av Norske Kvinners Sanitetsforening, Sør-Trøndelag. Kvamsgrindkollektivet har en driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF på samtlige behandlingsplasser. Enheten består av to døgnavdelinger med til sammen 22 plasser, samt en poliklinisk avdeling som utfører ca 1200 konsultasjoner årlig. Kvamsgrindkollektivet har en regional funksjon (Trøndelag og Møre- og Romsdal), og tilbyr lang tids behandling av sammensatte lidelser, både i døgn og gjennom ambulante polikliniske tjenester. For behandling hos oss, trenger man henvisning fra fastlege/kommune eller øvrig spesialisthelsetjeneste.

 

Sentralbord og postmottak:
(inklusive Poliklinisk team/Inntaksavdeling)
N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS
Bratsbergvegen 255
7036 Trondheim
Tlf. 73825410

Avd. Kvamsgrindtunet
Bratsbergvegen 255
7036 Trondheim
Tlf. 73825410/48882262

Avd. Kløverheimen
Munins veg 4
7033 Trondheim
Tlf. 73967440/95257453

 

Forløpskoordinatorer pakkeforløp:

  • Wenche Dahl 48882263
  • Monica Skifte 47516602