Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Kvamsgrind kollektivet

Da har Kvamsgrindkollektivet stengt dørene etter 31 års rusbehandling.

Selskapet er fortsatt i drift, og ved spørsmål ta kontakt med daglig leder Jannicke Bergsaune

Helsedirektoratet har nå dataansvaret for pasientjournalene. Pasienter som ønsker innsyn i egen journal bes henvende gå til https://www.helsenorge.no/pasientjournal/om/oppbevaring-av-pasientjournal/ (send aldri personsensitive opplysninger på epost).

favicon

Kvamsgrindkollektivet

Behandlingsforløpet

Relasjon og felleskap er grunnpilarer i vår metodikk og dette gjenspeiles i de ulike behandlingsrettede tiltakene vi benytter.

Avdelinger

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS er en enhet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Midt-Norge.

Hvordan søke?

Helse Midt-Norge RHF disponerer samtlige plasser. Ved ledig kapasitet, kan virksomheten ta pasienter fra andre helseregioner.

Pårørende

Vi gjennomfører pårørendearrangement 2 ganger i året. Kollektivet sender ut invitasjoner med program og påmeldingsfrist i forkant av disse.

favicon
This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.