Da har Kvamsgrindkollektivet stengt dørene etter 31 års rusbehandling.

Selskapet er fortsatt i drift, og ved spørsmål ta kontakt med daglig leder Jannicke Bergsaune

Helsedirektoratet har nå dataansvaret for pasientjournalene. Pasienter som ønsker innsyn i egen journal bes henvende gå til https://www.helsenorge.no/pasientjournal/om/oppbevaring-av-pasientjournal/ (send aldri personsensitive opplysninger på epost).

Tlf: 952 63 601