Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Kvamsgrind kollektivet

Helhetlig og spesialisert behandling
for unge voksne med rusmiddelavhengighet.

favicon

Kvamsgrindkollektivet

Behandlingsforløpet

Relasjon og felleskap er grunnpilarer i vår metodikk og dette gjenspeiles i de ulike behandlingsrettede tiltakene vi benytter.

Avdelinger

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS er en enhet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Midt-Norge. Vi har 20 døgnplasser fordelt på 2 avdelinger.

Hvordan søke?

Helse Midt-Norge RHF disponerer samtlige plasser. Ved ledig kapasitet, kan virksomheten ta pasienter fra andre helseregioner.

Pårørende

Vi gjennomfører pårørendearrangement 2 ganger i året. Kollektivet sender ut invitasjoner med program og påmeldingsfrist i forkant av disse.

favicon