Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Corona-info

Håndtering av SARS-CoV-2 (Covid – 19) ved N.K.S. Kvamsgrindkollektivet

Kvamsgrindkollektivet har iverksatt en rekke tiltak og vurderer situasjonen fortløpende.

Kilde foto: forbes.com

Som følge av utbrudd av SARS-CoV-2 (Covid – 19) befinner vi oss i en ekstraordinær situasjon som vi tar på det største alvor. Kvamsgrindkollektivet følger til enhver tid gitte anbefalinger og pålegg fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og det regionale helseforetaket. Beredskapsledelse er etablert, og det er innført omfattende rutiner for hygiene, det å holde avstand, samt restriksjoner i bevegelse inn/ut fra døgnavdeling. Samtlige tiltak er iverksatt i henhold til myndighetenes anbefalinger. Målsettingen er å opprettholde drift, slik at vi kan være et trygt og godt tilbud for denne sårbare pasientgruppen også under denne krisen.

Status ved de ulike avdelingene:
Døgnavdeling Tunet: Vi gjennomfører fremdeles innleggelse av pasienter til døgnbehandling for å sikre at behov for nødvendig helsehjelp ivaretas. Sitasjonen knyttet til innleggelser vurderes ut fra daglig status. Besøk er ikke tillatt ved noen helseinstitusjoner akkurat nå, og pasientenes treningsreiser blir ikke bli gjennomført på det nåværende tidspunkt. Selv om behandlingshverdagen er noe annerledes, etterstreber vi å gi den enkelte et så tilpasset, godt og trygt forløp som mulig.
Poliklinisk team: Telefon- eller videokonsultasjoner mellom pasient og behandler. Ingen fysiske møter mellom pasient, behandler eller samarbeidspartnere – dette samarbeidet ivaretas også via telefon- eller videomøter. Fungerer etter vår erfaring tilfredsstillende.
Administrasjon: Ordinær åpningstid (08.00 – 15.30) pr. telefon 73 82 54 10.

Vi har for øvrig god dialog med de øvrige enhetene innen TSB i denne beredskapssituasjonen. Områder for samarbeid er håndtering av Covid-19, smitterisiko, bemanning, pasientflyt og kompetanse.

Har du spørsmål rundt hvordan vi håndterer situasjonen knyttet til utbruddet av Covid – 19, vedrørende innleggelse, kapasitet eller samarbeid – ta gjerne kontakt med en av forløpskoordinatorene våre på tlf. 488 82 263, tlf. 475 16 602 eller administrasjonen på tlf. 73 82 54 10.

Legg igjen en kommentar