Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Logo ikon

Administrasjonen

Administrasjonen er lokalisert på Kvamsgrindtunet og har 3 stillinger; daglig leder, saksbehandler og økonomiansvarlig. Daglig leder har det daglige overordnede ansvaret for kollektivet og svarer til styret ved N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS. Saksbehandler og økonomiansvarlig fungerer primært som daglig leders stab, med sine særskilte arbeidsområder.

Administrasjonen er hovedsakelig betjent fra 08.00 til 15.30 i tidsrommet mandag til fredag.
Kontakt oss »

Beliggenhet

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS sin administrasjon er lokalisert i nær tilknytning til avdeling Kvamsgrindtunet på Bjørkmyr. Nytt administrasjonsbygg sto ferdig medio mars -09.