Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Logo ikon

Døgnavdelingene

Vi har to døgnavdelinger på N.K.S. Kvamsgrindkollektivet, disse beskrives nærmere nedenfor. Felles for disse er medleverskap, der ansatte bor og lever sammen med elevene i arbeidsperioden. I tillegg til medlevere har avdelingene ansatte i dagstillinger.

De ansattes kompetanse er tverrfaglig sammensatt av helse- og sosialfaglig personell (sosionom, vernepleier, lege, psykologspesialist, psykolog, sykepleier, barnevernspedagog, ergoterapeut, pedagog mm) med ulike videreutdanninger (psykisk helse- og rus, MI, KAT, familieterapi, mindfulness mm). Flere av våre ansatte har brukererfaring.

Avdelingene har enerom til alle elevene, samt fellesrom som stue, kjøkken, samtale-/møterom, vaskerom, datarom og verandaer.