Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Logo ikon

Poliklinisk team

Om poliklinisk team

Poliklinikken er lokalisert i administrasjonsbygget i tilknytning til avdeling Kvamsgrindtunet på Bjørkmyr. Behandling/oppfølging i Poliklinisk team foregår både i egne lokaler og ved ambulant virksomhet, der vi møter pasientene der de er.

papirarbeid

De ansattes kompetanse er tverrfaglig sammensatt av helse- og sosialfaglig personell med ulike relevante tilleggsutdanninger.

Teamet er ansvarlig for å sikre gode behandlingsforberedende tiltak fra henvisning/vurdering er mottatt, til innleggelse i døgnbehandling og behandling/oppfølging i ca. 12 mnd. etter utskriving fra døgn.

Forberedelsesfase

For mange er beslutningen om å gå inn i langtids døgnbehandling vanskelig å ta. Vi vet at dette kan være en tid preget av motstridende tanker og følelser. En forberedelsesfase preget av god informasjon og oppfølging, kan for mange være avgjørende. Det tilstrebes en forsamtale samt ett ansvarsgruppemøte før innleggelse, avhengig av pasientens behov, ventetid og hvor i regionen han/hun bor. Vi tilbyr også råd og veiledning til pårørende.

Under døgnbehandling

Poliklinisk team er representert i første og siste ansvarsgruppemøte til pasienter innlagt i døgn, med den hensikt å sikre kontinuitet gjennom hele behandlingsforløpet.

Behandling etter døgninnleggelse

Tiden etter utskriving fra døgnbehandling er for mange en sårbar periode. Erfaring tilsier at det er viktig å styrke innsatsen i denne fasen. Tilbakefallsforebygging og sikring av overgangen fra kollektivets trygge rammer til en selvstendig tilværelse, anses som en svært viktig del av arbeidet.

Cafe

Poliklinisk team tilbyr inntil 12 mnd. ambulant, fleksibel behandling/oppfølging av pasienter bosatt i Trondheim og omegn. Varighet og innhold i behandlingen, avtales fortløpende og tilrettelegges individuelt. Eksempelvis kan behandlingen bestå av individualsamtaler med vekt på tilbakefallsforebygging, mestring og motivasjon, boligsosialt arbeid samt møtevirksomhet og samarbeid med andre instanser. Vi har fokus på alle livsområder; økonomi, bolig, nettverk, fritid, helse osv. Videre tilbys ulike gruppetilbud; kurs, selvhjelpsgruppe, prosessgruppe etc.