Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Logo ikon

Arbeidsdag

Vedhugging

Hverdagen i kollektivet følger en fast struktur. Fra 08.00 til 16.00 er det arbeidsdag. Der går vi i fellesskap løs på dagens arbeidsoppgaver, og har samtidig muligheten til å ta de viktige diskusjonene med den enkelte og med gruppa. I tillegg inngår faste behandlingsaktiviteter (se behandlingsforløp) og evt. skole/ekstern jobb.

Lage knekkebrød

I arbeidsdagen løses oppgaver knyttet til felles hushold, som f.eks. måltider, vask og vedlikehold inne, vedlikehold av eiendom, bygninger og kjøretøy samt vedhogst. Arbeidsdagen er en arena for å lære og mestre grunnleggende ferdigheter. I tillegg et verktøy som forbereder pasienten til å forstå forventninger til rammer/struktur for videre arbeidsliv. 

Ved å ha faste rutiner og gjøremål så har jeg lært viktigheten av struktur. Når du har det ryddig rundt deg har du så har du det ryddig i hodet (Mann, 26)