Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Dørene stenges etter 30 års drift til sommeren!

Helse Midt Norge RHFs anskaffelse av TSB i region midt er avsluttet, og det var med tungt hjerte Kvamsgrind mottok tildelingsresultatet der det viste seg at virksomheten ikke fikk forlenget sin avtale. Kvamsgrind skåret godt på kvalitet, men måtte til slutt se oss slått på tilgjengelighetskriteriet. Tildelingen gir et bredere og mer tilgjengelig tilbud for pasientene i helseregionen. Samtidig er det ikke nødvendigvis en fordel rent faglig sett at de yngste pasientene mottar tjenester på samme sted og ved betydelig større enheter, sammen med pasienter som har langt mer framskredne rusmiddelproblemer. Denne tildelingen gjør etter vårt skjønn at TSB tilbudet i Helse Midt Norge blir langt mindre differensiert og således innskrenker pasientenes valgmuligheter. Det er nå kun 2 private ideelle aktører igjen innen TSB i regionen. En generell bekymring er dessuten reduksjonen av både ambulante/polikliniske konsultasjoner (8150 for 2021 mot 7000 for 2022) og antall døgnplasser (reduksjon med 7 stk.) hos ideelle fra og med juli 2022. Dette ble riktignok antydet i Helse Midt Norge RHFs konkurransegrunnlag, men framstår allikevel som et paradoks sett i lys av at målet om ideell vekst har bred politisk forankring.
Dette setter strek for 30 års historie hvor Kvamsgrind har tilbudt tjenester i små, skjermede enheter til en ung og sårbar pasientgruppe med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser. Virksomheten hadde betydelige utviklingsplaner for bygningsmassen særskilt tilpasset denne pasientgruppen, og eierne (Norske Kvinners Sanitetsforening) vil nå fortløpende vurdere om det er grunnlag for å satse på alternative planer for institusjonen. En konsekvens av tildelingen er også at et særdeles kompetent, dedikert og spesialisert fagmiljø på denne pasientgruppen splittes. Mange medarbeidere og pasienter blir berørt av dette på ulik måte. Det er viktig for oss at alle i den kommende tiden opplever at den videre prosessen blir så trygg og forutsigbar som mulig, og vi vil komme tilbake med ytterligere info om selve avviklingsprosessen.
Med vennlig hilsen
Pia Bjordal
daglig leder
image001