Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Koronavirus - håndtering ved N.K.S. Kvamsgrindkollektivet

Unntakssituasjonen med koronavirus begynner etter hvert å bli den nye hverdagen. Førsteprioritet hos oss er å begrense smitte og å drive godt smittevern. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet følger til enhver tid gitte anbefalinger og pålegg fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, det regionale helseforetaket og Trondheim kommune. Det er innført omfattende rutiner for hygiene, samt det å holde avstand. Vi sørger for å ivareta hensynet til den enkeltes helse, samtidig som vi sørger for hensynet til smittevern på enheten og for fellesskapet.
Behandlingen for den enkelte forløper tilnærmet normalt. Vår målsetting er å være et trygt og godt tilbud for pasienter og tilsatte også i denne ekstraordinære perioden.
Har du spørsmål rundt hvordan vi håndterer situasjonen knyttet til koronaviruset, vedrørende innleggelse, kapasitet eller samarbeid – ta gjerne kontakt med en av forløpskoordinatorene våre på tlf. 488 82 263, tlf. 475 16 602 eller administrasjonen på tlf. 73 82 54 10.
For gjeldende nasjonale og lokale føringer, se: