Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Logo ikon

Om Kvamsgrindkollektivet

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS er en enhet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Midt-Norge. Vi tilbyr et helhetlig behandlingsopplegg for ungdom som har utviklet en rusmiddelavhengighet.

Estenstadmarka
  • Målgruppen er unge voksne fra 18 til 27 år på søketidspunktet.
  • 14 døgnplasser.
  • Behandling/ambulant oppfølging i Poliklinisk team i for- og etterkant av døgnbehandling.
  • Anslått behandlingstid i døgnbehandling er 6-12 mnd.

Sentrale grunnpilarer i behandlingen ved kollektivet er:

  • Medleverskap hvor pasienter og terapeuter bor sammen, med fokus på trygge og langvarige relasjoner.
  • Behandlingen er helhetlig og integrert, med fokus på viktige livsområder som helse, arbeid, skole, økonomi og sosialt nettverk etc.

Eies og drives av

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS er et ideelt AS som i sin helhet er eid av N.K.S. Trøndelag-Sør.

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS har driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF. Ny avtale med varighet fra 01.01.17 – 31.12.20.

Lang behandlingstid var viktig for meg fordi jeg trengte denne tiden for å kunne stole på mine behandlere. Først da kunne jeg legge ned mange år med forsvarsmekanismer og få en reell personlig utvikling (Mann, 22)