Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Logo ikon

Historien

Småbruket Kvamsgrind ble testamentert til Norske Kvinners Sanitetsforening, Sør-Trøndelag krets i 1972, som forpaktet det bort i noen år. Etter en periode med planlegging sammen med Sør-Trøndelag fylke, ble det bestemt å starte kollektiv for ungdom med rusproblemer. Planene ble godkjent av fylket i 1986 og kollektivet ble startet opp i 1990. De første ungdommene kom til kollektivet i april 1991. Behandlingen var inspirert av kollektiver som Hasselakollektivet og Selbukollektivet med medleverskap som bærebjelke.

Etter hvert ble det behov for et videreføringstilbud for ungdommene på Kvamsgrind, og videreføringsavdelingen Kløverheimen på Nidarvoll ble en realitet sommeren 1992. Da kollektivet skulle etablere en ny primæravdeling i 1997, falt valget på Aunøya ved Hitra. Driften ved Aunøya ble avviklet april 2007, da det ikke var mulig å drifte iht. Arbeidsmiljøloven.

Etter nesten to års arbeid med å få godkjent nybygg på Kvamsgrind, sto nytt bolighus ferdig til innflytting til jul i 1997. I 2001 så nok en primæravdeling, Buan Gård i Orkdal, dagens lys. Avdelingen var i drift i vel ett år, og ble lagt ned i juni 2002. Kløvertoa har vært midlertidig videreføringsbolig driftet i flere forskjellige leide hus i Trondheimsområdet fra 2002 inntil nybygg med tilfredsstillende antall videreføringsplasser sto ferdig på Kløverheimen mai 2008. Med bakgrunn i blant annet kortere behandlingstid ble Kløverheimen endret til ordinær døgnavdeling fra 2014. Borkny ble i 2007 anskaffet som ny primæravdeling på Ler i Melhus kommune. Etter en periode med om- og utbygging, var det drift ved avdelingen fra 01.01.09 til 31.12.17. Eiendommen ble solgt i 2018. Etter omorganisering og endring i driftsavtale pr. 01.01.20, er nå driften samlokalisert ved avd. Tunet med både døgnbehandling og poliklinikk.

Våren 2009 sto nytt administrasjonsbygg klart til innflytting på Kvamsgrindtunet.

I 1998 åpnet integreringstiltaket Brygga i Trondheim – et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune v/Osloveien Arbeidstreningssenter (i dag Stavne Trondheim KF) og Sør-Trøndelag fylkeskommune v/N.K.S. Kvamsgrindkollektivet. Målet var å skape en arena for ungdommer som ønsket å etablere seg i Trondheim etter endt behandling i rusinstitusjon. Fra 01.01.05 overtok Rusbehandling Midt-Norge HF Kvamsgrind sine forpliktelser. Brygga administreres nå av Stavne Trondheim KF, men er fremdeles en samarbeidspartner for kollektivet og et viktig tilbud for våre pasienter.

I 2004 ble kaffebaren Stolt AS startet for å være et arbeidstreningstilbud for elevene i N.K.S. Kvamsgrindkollektivet. Kaffebaren ble skilt ut fra N.K.S. Kvamsgrindkollektivet i 2005. Fra 2005 var Stolt AS eid av hhv. N.K.S. Sør-Trøndelag og Trondheim Sanitetsforening før nedleggelse i 2009.

Avdeling Schøning To ved Trondheim Katedralskole (tidligere Thora Storm og Gerhard Schønings videregående skole avd. Kvamsgrindkollektivet), har siden oppstarten drevet undervisning for pasienter innskrevet ved kollektivet.

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet ble fra 2008 organisert som et ideelt aksjeselskap med N.K.S. Sør-Trøndelag som eneste aksjonær.

Fra starten var kollektivets hovedsamarbeidspartner Sør-Trøndelag fylkeskommune. I 2004 ble vi en del av spesialisthelsetjenesten, og samarbeidet ble regulert gjennom en driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF. Fra 1. januar 2014 opphørte Rusbehandling Midt-Norge HF og ble integrert med sykehusene i Midt-Norge. Fra 2014 forvaltes driftsavtalen av St. Olavs Hospital, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin.