Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Logo ikon

Virksomhetsidé og målgruppe

Elever som skuer utover vannet

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS tilbyr langtids tverrfaglig spesialisert døgnbehandling for rusmiddelavhengige, samt behandling/oppfølging av Poliklinisk team i for- og etterkant av døgnbehandling. Kollektivet driver integrert behandling av ungdom/unge voksne med sammensatt problematikk gjennom tilnærming og intervensjoner på alle livsområder. Behandlingen består av individual-/gruppeterapi, arbeidstrening, skole og sosial trening med fokus på personlig vekst og utvikling. Det legges stor vekt på struktur og faste rammer. Behandlingen er basert på frivillighet.

Trygge og langvarige relasjoner står sentralt i vår behandligsfilosofi. Dette oppnår vi blant annet gjennom medleverskap, som innebærer at tilsatte ved døgnavdelingene har bolig i tilknytning til kollektivet.

Kollektivet legger vekt på samarbeid med NAV, hjemkommune, pårørende og andre samarbeidsparter som er viktige i pasientens behandling.

Den overordnede målsettingen er at våre pasienter skal ta et varig brudd med rusavhengigheten for å kunne bære sine liv; praktisk, økonomisk og følelsesmessig.

Vår behandling er tuftet på verdiene; trygghet, respekt og engasjement.

Målgruppe

  • Unge voksne av alle kjønn med sammensatt problematikk, som har utviklet en rusmiddelavhengighet.
  • Aldersgruppen 18-27 år (på søketidspunktet).
  • Gjennomføring av soning etter Lov om gjennomføring av straff (§12).