Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Logo ikon

Pakkeforløp

Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Kvamsgrindkollektivet har implementert pakkeforløp for TSB fra 01.01.19.

Samlet i ring

Målene med pakkeforløp for psykisk helse og rus er:

  • økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  • sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  • unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
  • likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
  • bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.

Individuell plan (IP) bør brukes i hele TSB pakkeforløp, der rett til IP foreligger.

Se Helsedirektoratet eller Helsenorge.no for fullstendig beskrivelse av pakkeforløp Rusbehandling TSB.

Forløpskoordinatorer pakkeforløp ved Kvamsgrindkollektivet er:

Wenche Dahl 48882263

Monica Skifte 47516602