Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Logo ikon

Samarbeid

Pårørende

Pårørendebrosjyrer

Er du pårørende til ungdom som trenger rusbehandling?

Ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning. Se evt. «Hvordan søke – link» eller nettside til St. Olavs Hospital, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin.

Er du pårørende til pasient ved N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS?

Som pårørende regnes ektefelle/samboer, foreldre/steforelder/fosterforeldre, besteforeldre, barn og søsken. I tillegg de pasienten selv definerer som sine pårørende (jfr. Spesialisthelsetjenesteloven). Vi gjennomfører pårørendearrangement 2 ganger i året. Kollektivet sender ut invitasjoner med program og påmeldingsfrist i forkant av disse. Der det er mulig/hensiktsmessig, kan pårørende be om å få ytterligere informasjon om behandlingstilbudet. I fht. den enkeltes behandling har tilsatte taushetsplikt overfor pårørende, dersom denne ikke er opphevet.

I hht. Helsepersonelloven § 10 a, har helsepersonell plikt til å sikre ivaretakelse av mindreårige barn som er pårørende. Helsepersonellet skal bidra til å ivareta barnas behov for informasjon og oppfølging. Arbeidet ivaretas av enhetens barnekoordinator.

Lærings- og mestringssenteret for rus (LMS-rus)

Lærings- og mestringssenteret for rus (LMS), St. Olavs Hospital har fokus på pårørende til rusavhengige. Brukerrepresentanter er med i utviklingen av tilbudet. Det er etablert et nettverk mellom brukerorganisasjoner og spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. LMS har konferanser og kurs med aktuelle tema for pårørende. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS oppfordrer pårørende til å ta kontakt med LMS for å benytte seg av de tilbudene som gis og ikke minst for å få informasjon. Se nettside her.

Andre kontaktsteder for pårørende

Endelig kan jeg slappe av og bare være mamma (Kvinne, 48)