Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Logo ikon

Ledige stillinger

1. Psykologspesialist, 2 års vikariat i 50 % stilling. Søknadsfrist 31.01.21.

Vi tilbyr langtids, spesialisert døgnbehandling for pasienter med rus- og psykiske lidelser (ROP) i alderen 18-28 år.  Anslått behandlingstid er 6 -12 måneder i døgnavdeling, før utflytting i egen bolig med poliklinisk oppfølging/behandling. Enheten har implementert nasjonale pakkeforløp.

Psykologgruppen ved Kvamsgrind består av 4 psykologer, hvorav 2 psykologspesialister og 2 psykologer i spesialisering. Det pågår 2 forskningsprosjekter i avdelingen i samarbeid med NTNU. Vikariatet er for spesialist i kombinert PhD-løp.

Denne stillingen passer bra å kombinere med forskning- og annen klinisk praksis. Annen stillingsprosent kan diskuteres og det kan være mulighet for fleksibel arbeidstid med mulighet for dag-/ettermiddagsjobbing.

Stillingen innebærer:

 • Utredning av rus-, psykiske lidelser og nevrokognitiv funksjon.
 • Psykologisk gruppe- og individualbehandling
 • Ledelse av tverrfaglig behandlingsteam
 • Veiledning, rådgivning og undervisning til andre faggrupper internt
 • Deltagelse i pågående forskningsprosjekter etter eget ønske

Krav til kompetanse og ønskede kvalifikasjoner:

 • Psykolog med godkjent klinisk spesialitet, gjerne rus- og avhengighetspsykologi , evt psykolog med kort tid til godkjent spesialitet.
 • Gjerne interesse og/eller erfaring med bruk av digitale løsninger for konsultasjoner, utredning og måling.

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktig lønn og godtgjørelser etter individuell avtale
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • Medlemskap i KLP
 • Utvidede forsikringsordninger
 • Dekning av vedlikeholdsaktiviteter for spesialist
 • Et sosialt og godt arbeidsmiljø

Tilsetting etter avtale, ønskelig med oppstart i april 2021. De som tilsettes må kunne arbeide i tråd med Kvamsgrindkollektivet sitt verdigrunnlag; Trygghet, Respekt og Engasjement.

Kontaktpersoner for stillingen er avdelingsleder/psykologspesialist, Anders D. F. Lauvsnes, tlf. 73825410, og daglig leder Pia Bjordal, 47293069. Søknad sendes med CV pr. mail. Vitnemål og attester fremlegges på forespørsel.

Søknadsfrist 31.01.2021