Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Logo ikon

Ledige stillinger

Vi har for tiden 2 ledige stillinger:

1. Miljøterapeut m/medleverskap i døgnavdeling, 100 % fast stilling

Stillingen innebærer:

 • Sikre et godt miljøterapeutisk tilbud på avdelingen
 • Medansvar for pasientforløpet og deltaker i tverrfaglig team
 • Legge til rette for å skape gode læringsarenaer til pasientene
 • Kartlegge ressurser, styrker, utfordringer og basisferdigheter
 • Organisere og delta i arbeidsdag med pasienter  
 • Tilrettelegge arbeidsoppgaver til pasientene i tråd med behandlingsplanen  
 • Medisinske observasjoner og behandling ved delegering
 • Sikre godt samarbeid, både internt og eksternt

Krav til kompetanse/kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier eller autorisert vernepleier med klinisk erfaring
 • Bachelorgrad innen sosialt arbeid kan vurderes
 • God formidlingsevne, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B

Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra Tverrfaglig spesialisert rusbehandling og/eller Psykisk helsevern
 • Erfaring som miljøterapeut i døgn behandling
 • Kjennskap og erfaring med Mentaliseringsbasert miljøterapi
 • Interesse for friluftsliv og utendørsterapi vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Tydelige etiske og faglige holdninger
 • God samarbeidsevne og deltar aktivt med fagkunnskap i teamet
 • Jobber selvstendig og tar ansvar
 • Fleksibel og kreativ
 • Bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Dette er medleverstilling som innebærer en arbeidstid på inntil 48 timer pr uke og en tilgjengelighet utover disse 48 timer, her inntil 60 timer pr uke gjennomsnittsberegnet over 6 uker. Arbeidstid i hht. arbeidsplan er 14 dager arbeid og 14 dager fri i løpet av en periode på 28 dager.
 • Disponering av eget rom i arbeidsperioden
 • Lønn og tillegg etter gjeldende tariff + fast medlever tillegg
 • Medlemskap i KLP
 • Utvidede forsikringsordninger
 • Faglig og personlig utfordring og utvikling i et spennende fagfelt.

Stillingen er ledig for tiltredelse: snarlig etter avtale

Kontaktperson: Ricarda v. Bodelschwingh 47413227

Søknadsfrist:  31.08.20

Søknad med CV sendes gjennom Finn.no :

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=178947092

2. Miljøterapeut i dag/kveldsstilling, 100 % stilling, 1 års engasjement

Stillingen innebærer:

 • Miljøterapeutiske oppgaver i avdelingen i henhold til stillingsbeskrivelse for miljøterapeut
 • Tilrettelegge arbeidsoppgaver til pasientene i tråd med behandlingsplanen, herunder spesielt ansvar for økonomi, bolig, fritidsaktivitet og overgang mellom døgn og poliklinisk behandling
 • Kartlegge basisferdigheter
 • Medansvar for pasientforløpet og aktiv deltaker i det tverrfaglige teamet
 • Sikre godt samarbeid, både internt og eksternt

Krav til kompetanse/kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid
 • God formidlingsevne, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B

Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner:

 • Relevant videreutdanning innen behandling av rusmiddelavhengighet og/eller psykiske lidelser.
 • Erfaring fra Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Psykisk helsevern eller kommunen
 • Beherske de vanligste IKT-verktøy og ha god kunnskap om dokumentasjon

Personlige egenskaper:

 • Tydelige etiske og faglige holdninger
 • God samarbeidsevne og deltar aktivt med din fagkunnskap i teamet
 • Jobber selvstendig og tar ansvar
 • Er strukturert, ryddig og prioriterer arbeidsoppgaver
 • Fleksibel og kreativ
 • Bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Arbeidstid dag og ettermiddag
 • Lønn og tillegg etter gjeldende tariff.
 • Medlemskap i KLP.
 • Utvidede forsikringsordninger.
 • Faglig og personlig utfordring og utvikling i et spennende fagfelt.

De som tilsettes må kunne arbeide i tråd med Kvamsgrindkollektivet sitt verdigrunnlag; Trygghet, Respekt og Engasjement. 

Stillingen er ledig for tiltredelse etter avtale, og det kan være mulighet for fast stilling

Kontaktperson: Ricarda v. Bodelschwingh, tlf 47413227

Søknadsfrist: 31.08.20

Søknad med Cv sendes gjennom Finn.no:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=178957846