Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Logo ikon

Ledige stillinger

1. Miljøterapeut med medleverskap i døgnavdeling, fast 100 % stilling. Søknadsfrist 11.04.21.

Stillingen innebærer:

 • Sikre et godt miljøterapeutisk tilbud på avdelingen
 • Medansvar for pasientforløpet og deltaker i tverrfaglig team
 • Legge til rette for å skape gode læringsarenaer til pasientene
 • Kartlegge ressurser, styrker, utfordringer og basisferdigheter
 • Organisere og delta i arbeidsdag med pasienter  
 • Tilrettelegge arbeidsoppgaver til pasientene i tråd med behandlingsplanen  
 • Medisinske observasjoner og behandling ved delegering
 • Sikre godt samarbeid, både internt og eksternt

Krav til kompetanse/kvalifikasjoner:

 • minimum 3 årig høyskole
 • erfaring fra tilsvarende arbeid
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
 • god formidlingsevne, både skriftlig og muntlig

Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra Tverrfaglig spesialisert rusbehandling og/eller Psykisk helsevern
 • Erfaring som miljøterapeut i døgnbehandling
 • Kjennskap og erfaring med Mentaliseringsbasert miljøterapi
 • Interesse for friluftsliv og utendørsterapi vil bli vektlagt
 • På bakgrunn av sammensetningen i personalgruppen, oppfordres menn til å søke

Personlige egenskaper:

 • Tydelige etiske og faglige holdninger
 • God samarbeidsevne og deltar aktivt med fagkunnskap i teamet
 • Jobber selvstendig og tar ansvar
 • Fleksibel og kreativ
 • Bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Medleverstilling som innebærer en arbeidstid på inntil 60 timer pr. uke og en tilgjengelighet utover disse.  Arbeidstid i hht. arbeidsplan er 8 dager arbeid og 6 dager fri i løpet av en periode på 14 dager. Arbeidstid/arbeidstidsordning er i sin helhet regulert i FOR 2005 – 06 – 24 nr. 686: Forskrift om arbeidstid i inst. som har medleverordninger
 • Disponerer eget rom i arbeidsperioden
 • Lønn og tillegg etter gjeldende tariff + fast medlever tillegg
 • Medlemskap i KLP
 • Utvidede forsikringsordninger
 • Faglig og personlig utfordring og utvikling i et spennende fagfelt

Stillingen er ledig for tiltredelse etter avtale.

Kontaktperson: Jannicke Bergsaune, tlf. 95263601

Søknad med CV sendes til [email protected]  

Søknadsfrist:  11.04.21

2. Psykologspesialist, 2 års vikariat i 50 % stilling. Søknadsfrist 05.04.21.

Vi tilbyr langtids, spesialisert døgnbehandling for pasienter med rus- og psykiske lidelser (ROP) i alderen 18-28 år.  Anslått behandlingstid er 6 -12 måneder i døgnavdeling, før utflytting i egen bolig med poliklinisk oppfølging/behandling. Enheten har implementert nasjonale pakkeforløp.

Psykologgruppen ved Kvamsgrind består av 4 psykologer, hvorav 2 psykologspesialister og 2 psykologer i spesialisering. Det pågår 2 forskningsprosjekter i avdelingen i samarbeid med NTNU. Vikariatet er for spesialist i kombinert PhD-løp.

Denne stillingen passer bra å kombinere med forskning- og annen klinisk praksis. Annen stillingsprosent kan diskuteres og det kan være mulighet for fleksibel arbeidstid med mulighet for dag-/ettermiddagsjobbing.

Stillingen innebærer:

 • Utredning av rus-, psykiske lidelser og nevrokognitiv funksjon.
 • Psykologisk gruppe- og individualbehandling
 • Ledelse av tverrfaglig behandlingsteam
 • Veiledning, rådgivning og undervisning til andre faggrupper internt
 • Deltagelse i pågående forskningsprosjekter etter eget ønske

Krav til kompetanse og ønskede kvalifikasjoner:

 • Psykolog med godkjent klinisk spesialitet, gjerne rus- og avhengighetspsykologi , evt psykolog med kort tid til godkjent spesialitet.
 • Gjerne interesse og/eller erfaring med bruk av digitale løsninger for konsultasjoner, utredning og måling.

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktig lønn og godtgjørelser etter individuell avtale
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • Medlemskap i KLP
 • Utvidede forsikringsordninger
 • Dekning av vedlikeholdsaktiviteter for spesialist
 • Et sosialt og godt arbeidsmiljø

Tilsetting etter avtale, ønskelig med oppstart i april 2021. De som tilsettes må kunne arbeide i tråd med Kvamsgrindkollektivet sitt verdigrunnlag; Trygghet, Respekt og Engasjement.

Kontaktpersoner for stillingen er avdelingsleder/psykologspesialist, Anders D. F. Lauvsnes, tlf. 73825410, og daglig leder Pia Bjordal, 47293069. Søknad sendes med CV pr. mail. Vitnemål og attester fremlegges på forespørsel.

Søknadsfrist 05.04.2021