Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Logo ikon

Styret

Helge Meyer f. 1951, styreleder

Samfunnsviter UiB, MBA NHH, arb. rett UiO og prosjektledelse BI. Bruker erfaringsplattformen som instruktør for interesseorganisasjon nasjonalt, styrearbeid i næringslivs- og ideelle organisasjoner og er profesjonell verge. Har i yrkeskarrieren trivdes best i det viktige krysningspunktet mellom frivillighet, næringsliv og offentlig forvaltning på alle tre nivå, nasjonalt og internasjonalt.

Thor Asbjørn Lunaas, f. 1958, nestleder

Utdannet anleggsingeniør og har tilleggsutdanning i økonomi og administrasjon. Har erfaring fra gruvedrift, entreprenørbransjen og offentlig vegforvaltning. Jobber i dag i Statens vegvesen.

Norgils Tetlie Eik-Nes, styremedlem

Utdannet lege, spesialist i psykiatri, jobber for tiden som overlege i PART (Psykiatrisk Ambulant Rehabiliteringsteam), St. Olavs Hospital avdeling for psykose og rehabilitering. Har jobbet innenfor spesialisthelsetjenesten i psykiatri siden 2004. Har lang erfaring fra Akuttpost i tillegg til langtidsposter innenfor sikkerhetspsykiatri og arbeid med ROP-pasienter.

Målfrid Todal f. 1947, styremedlem

Utdannet klinisk sosionom, ledelse og administrasjon, noe innen økonomi. Siden avslutta sosionomutdanning 1971 jobbet med bakgrunn i utdanninga innen kommune, fylkeskommune, statelig og privat virksomhet. 1997-2016 arbeid innen psykiatri, rus og spilleavhengighet (penge-/onlinespill) i institusjon og poliklinikk. Fylkesleder i N.K.S. Trøndelag-Sør 2013-2019.

Mari Nordstrand f. 1948, styremedlem

Sosionom med embetseksamen i sosialt arbeid. Ansatt ved NTNU som underviser og forsker.

Kirsti Saur f. 1966, styremedlem

Jurist 1991, med yrkeserfaring fra forvaltningen, påtalemyndigheten og domstolene. Per i dag ansatt ved Domstoladministrasjonen.

Rakel Wollbakk f. 1985, styremedlem ansatterepresentant

Utdannet sosionom. Har 60 studiepoeng i musikk og videreutdanning i kommunikasjon med barn, ungdom og foreldre. Er nå i et 2,5 års videreutdanningsløp i kognitiv adferdsterapi og har sin kliniske praksis i forbindelse med dette på Kvamsgrind. Ansatt i Kvamsgrind siden februar 2013.

Tone Lyder f. 1983, styremedlem ansatterepresentant

Utdannet sosionom ved HiST. Videreutdanning innenfor barn og unges psykiske helse. Pågående videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis som ferdigstilles i 2021.

Pia Bjordal f. 1972, daglig leder og sekretær for styret.

Utdanningsbakgrunn: bachelor i barnevern, videreutdanning i psykisk helsearbeid, samt pågående masterprogram i organisasjon og ledelse med spesialisering i relasjonell ledelse ved NTNU. Lang erfaring med ledelse innen TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser) som inkluderer overordnet ansvar for administrasjon, økonomi, fag og personal.