Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Logo ikon

Styret

Helge Meyer f. 1951, styreleder

Samfunnsviter UiB, MBA NHH, arb. rett UiO og prosjektledelse BI. Bruker erfaringsplattformen som instruktør for interesseorganisasjon nasjonalt, styrearbeid i næringslivs- og ideelle organisasjoner og er profesjonell verge. Har i yrkeskarrieren trivdes best i det viktige krysningspunktet mellom frivillighet, næringsliv og offentlig forvaltning på alle tre nivå, nasjonalt og internasjonalt.

Hilde Gade f. 1946, nestleder

Utdannet sosionom 1972. Senere ledelsesutdanning BI. Helseledelse i EU. Leder PPT, Trondheim. Direktør Kirkenes Sykehus. Dekan ved HiST. Seniorrådgiver ved høgskoledirektørens stab, ansvar for HMS og beredskap. Pensjonist og leder Trondhjem Sanitetsforening.

Guttorm Eilertsen f. 1946, styremedlem

Medisinerutdanning fra Østerrike og Norge. Etter det utdannet til spesialist i allmenmedisin og samfunnsmedisin. Har til sammen nærmere ett års tjeneste i psykiatrien. Har også arbeidet med rus, psykiatri og habilitering som overlege i Trondheim kommune. Utover det et mangeårig engasjement som universitetslektor i medisinske adferdsfag ved UNIT. Pensjonist fra 2016.

Målfrid Todal f. 1947, styremedlem

Utdannet klinisk sosionom, ledelse og administrasjon, noe innen økonomi. Siden avslutta sosionomutdanning 1971 jobbet med bakgrunn i utdanninga innen kommune, fylkeskommune, statelig og privat virksomhet. 1997-2016 arbeid innen psykiatri, rus og spilleavhengighet (penge-/onlinespill) i institusjon og poliklinikk. Fylkesleder i N.K.S. Trøndelag-Sør 2013-2019.

Mari Nordstrand f. 1948, styremedlem

Sosionom med embetseksamen i sosialt arbeid. Ansatt ved NTNU som underviser og forsker.

Kirsti Saur f. 1966, styremedlem

Jurist 1991, med yrkeserfaring fra forvaltningen, påtalemyndigheten og domstolene. Per i dag ansatt ved Domstoladministrasjonen.

Rakel Wollbakk f. 1985, styremedlem ansatterepresentant

Utdannet sosionom. Har 60 studiepoeng i musikk og videreutdanning i kommunikasjon med barn, ungdom og foreldre. Er nå i et 2,5 års videreutdanningsløp i kognitiv adferdsterapi og har sin kliniske praksis i forbindelse med dette på Kvamsgrind. Ansatt i Kvamsgrind siden februar 2013.

Tone Lyder f. 1983, styremedlem ansatterepresentant

Utdannet sosionom ved HiST. Videreutdanning innenfor barn og unges psykiske helse. Pågående videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis som ferdigstilles i 2021.

Pia Bjordal f. 1972, daglig leder og sekretær for styret.